کودکان | آهنگهای زیبا
همکنون:کودکان
image_pdfimage_print
حسنی2 توی ده شلمرود حسنی بازم تنها بود ده که نگو شهر بگو نمونه توی دهر بگو یه شهر پر از...
more info
delete
rate this post
0
date read more
گل گندم گل گندم شکوفه گل گندم یار می کاریم همچین و همچون گل گندم , گل گندم , گل گندم یار گل...
more info
delete
rate this post
0
date read more
آنشرلی به زبان اصل... متن آهنگ آن شرلی با ترجمه فارسی I feel so unsure as I take your hand an lead you to the dance floor. از تو...
more info
delete
rate this post
0
date read more
آنه آنه … تکرار غریبانه روزهایت چگونه گذشت وقتی روشنی چشم هایت در پشت پرده های مه...
more info
delete
rate this post
0
date read more