غمناک | آهنگهای زیبا
همکنون:غمناک
image_pdfimage_print
کارت دعوت کارت دعوت میفرستم دم خونت * تا بیای به ختم عاشق دیوونت تو که رفتی عاشقت دق کرده...
more info
delete
rate this post
0
date read more
بسمه بسمه هر چی کشیدم بسمه * بسمه دیگه بریدم بسمه نمیخوام بیشتر از این زنده باشم * خیر...
more info
delete
rate this post
0
date read more
بارونی بارون داره هدر میشه بیا با من قدم بزن دلم داره پر میزنه واسه تو و قدم زدن وقتی...
more info
delete
rate this post
0
date read more
باران (امید)... گرید به حالم کوه و در و دشت از این جدایی  می نالد از غم این دل دمادم فردا...
more info
delete
rate this post
0
date read more