اکتبر 20, 2014 | آهنگهای زیبا
image_pdfimage_print
حسنی2 توی ده شلمرود حسنی بازم تنها بود ده که نگو شهر بگو نمونه توی دهر بگو یه شهر پر از...
more info
delete
rate this post
0
date read more
گاهی زیر بارون... گاهی زیر بارون با تو و قدمهات چه خوبه چه خیال خوبی حالا که غریبیه غروبه با تو...
more info
delete
rate this post
0
date read more
گل گندم گل گندم شکوفه گل گندم یار می کاریم همچین و همچون گل گندم , گل گندم , گل گندم یار گل...
more info
delete
rate this post
0
date read more
کارت دعوت کارت دعوت میفرستم دم خونت * تا بیای به ختم عاشق دیوونت تو که رفتی عاشقت دق کرده...
more info
delete
rate this post
0
date read more
بسمه بسمه هر چی کشیدم بسمه * بسمه دیگه بریدم بسمه نمیخوام بیشتر از این زنده باشم * خیر...
more info
delete
rate this post
0
date read more